Change language
dehaze
employee Maarja Öpik Tartu,, Estonia

PhD Maarja Öpik

Molekulaarse ökoloogia professor, molekulaarse ökoloogia grupi juht
maarja.opik [ ät ] ut.ee 

J. Liivi tn 2- 617

Minu uurimistöö keskseks teemaks on olnud arbuskulaarset mükoriisat (AM) moodustavate seente (alamhõimkond Glomeromycotina, krohmseened) molekulaarne kindlakstegemine ja määramine. Olen olnud krohmseente molekulaarsete uuringute eesliinil, arendades DNA järjestustepõhist krohmseente nimetamise süsteemi, mis ühildab seenekultuuridest ja keskkonnaproovidest pärineva info. See virtuaaltaksonite (VT) süsteem on rakendatud andmebaasis MaarjAM, mis koondab avaldatud teabe järjestatud krohmseente levikuandmete kohta. Meie töörühm jätkab selle süsteemi arendamist, andmete lisandudes ning andmemahtude kasvades.

Virtuaaltakson ning kasvava teabega andmebaas töövahenditeks, uurime, kuidas krohmseened elavad nii looduslikes kui inimmõjulistes keskkondades, suhetes teiste organismidega (nt peremeestaimedega või teiste mikroobidega) ning mis rollid neil on täita ökosüsteemides.

Alusteadmisi krohmseente ning laiemalt mullaelustiku kohta rakendame taimkatte taastamise, taimekoosluste suktsessiooni suunamise ning mahepõllumajanduse valdkondades. Need uuringud toimuvad tihedas koostöös meie teadus- ning rakenduspartneritega nii looduskaitse kui põllumajanduse valdkondades.

 

Olen ajakirjade New PhytologistFungal EcologyIMA Fungus ja Plant and Soil toimetaja.

Käimasolevad projektid:

Teaduse tippkeskus EcolChange

PRIA rahastatav innovatsiooniklaster MTÜ Põllukultuuride klaster

Biodiversa3 projekt SoilMan: Mullaelustiku mitmekesisuse poolt mõjutatud ökosüsteemide hüved - teadmised ning majandamine

Minu juhendamisel teevad doktoritööd Tanel VahterSiqiao Liu ja Yiming Meng.

Minu täielik CV ja teadustööde loend on kättesaadavad ETISes.

Valitud teadustööd:

  • Vasar M, Davison J, Neuenkamp L, Sepp S-K, Young JPW, Moora M & Öpik M. (2021), User-friendly bioinformatics pipeline gDAT (graphical downstream analysis tool) for analysing rDNA sequences. Molecular Ecology Resources. https://doi.org/10.1111/1755-0998.13340
  • Davison J, León DG de, Zobel M, Moora M, Bueno CG, Barceló M, Gerz M, León D, Meng Y, Pillar VD, …, Öpik M. 2020. Plant functional groups associate with distinct arbuscular mycorrhizal fungal communities. New Phytologist 1111/nph.16423.
  • Vahter T, Bueno CG, Davison J, Herodes K, Hiiesalu I, Kasari-Toussaint L, Oja J, Olsson PA, Sepp S-K, Zobel M, Vasar M, Öpik M. 2020. Co-introduction of native mycorrhizal fungi and plant seeds accelerates restoration of post-mining landscapes. Journal of Applied Ecology  
  • Garcia de León D, Vahter T, Zobel M, Koppel M, Edesi L, Davison J, Al-Quraishy S, Hozzein WN, Moora M, Oja J, Vasar M, Öpik M. 2020. Different wheat cultivars exhibit variable responses to inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi from organic and conventional farms. PLOS ONE 15: e0233878.
  • Sepp S-K, Davison J, Jairus T, Vasar M, Moora M, Zobel M, Öpik M2019. Non-random association patterns in a plant-mycorrhizal fungal network reveal host-symbiont specificity. Molecular Ecology 28: 365–378.
  • Bruns TD, Corradi N, Redecker D, Taylor JW, Öpik M2018. Glomeromycotina: what is a species and why should we care? New Phytologist 220: 963–967.
  • Vasar M, Andreson R, Davison J, Jairus T, Moora M, Remm M, Young JPW, Zobel M, Öpik M2017. Increased sequencing depth does not increase captured diversity of arbuscular mycorrhizal fungi. Mycorrhiza 27: 761–773.
  • Thiery O, Vasar M, Jairus T, Davison J, Roux C, Kivistik PA, Metspalu A, Milani L, Saks Ü, Moora M, …, Öpik M. 2016. Sequence variation in nuclear ribosomal small subunit, internal transcribed spacer and large subunit regions of Rhizophagus irregularis and Gigaspora margarita is high and isolate-dependent. Molecular Ecology 25: 2816–2832.
  • Davison, J., Moora, M., Öpik, M., Adholeya, A., Ainsaar, L., Bâ, A., Burla, S., Diedhiou, A.G., Hiiesalu, I., Jairus, T., Johnson, N.C., Kane,A., Koorem, K., Kochar, M., Ndiaye, C., Pärtel, M., Reier, Ü., Saks, Ü., Singh, R., Vasar, M., Zobel M. 2015. Global assessment of arbuscular mycorrhizal fungus diversity reveals very low endemism. Science 349: 970-973.
  • Öpik, M., Vanatoa, A., Vanatoa, E., Moora, M., Davison, J., Kalwij, J.M., Reier, Ü., Zobel, M. 2010. The online database MaarjAM reveals global and ecosystemic distribution patterns in arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota). New Phytologist 188: 223-241