Change language
dehaze
employee Mari Lepik Tartu,, Estonia

PhD Mari Lepik

Taimeökoloogia spetsialist
Mari.Lepik [at] ut.ee

Uurime ülemaailmse metaandmestiku abil kuidas kooskasvavate taimeliikide mükoriissus taimekooslustes varieerub (taimede liigiomane mükoriisatüüp ning mükoriissuse ulatus kirjanduse põhjal). Otsime taimekoosluste mükoriissuse mustreid nii ajas kui ruumis,  lokaalsel ning globaalsel tasemel. Lisaks jälgime koosluste majandamisrežiimi muutmise mõju  taimeliikide arvukusvahekordadele sõltuvalt nende liigiomastest mükoriisatunnuste väärtusest.

Valitud publikatsioonid:

Lepik, M, Zobel, K. (2015). Is the positive relationshop between species richness and shoot morphological plasticity mediated by ramet density or is there a direct link? Oecologia, 178 (3), 876-873.

Semchenko, M., Lepik, M., Götzenberger, L., Zobel, K. (2012). Positive effect of shade on plant growth: amelioration of stress or active regulation of growth rate? Journal of Ecology, 100, 459-466.

Lepik, M., Liira, J., Zobel, K. (2005). High shoot plasticity favours plant coexistence in herbaceous vegetation.  Oecologia, 145 (3), 465-474.