Change language
dehaze
employee Mari Moora Tartu,, Estonia

PhD Mari Moora

Koosluse ökoloogia professor, koosluse ökoloogia grupi juht
Mari.Moora [ ät ] ut.ee

J. Liivi tn 2- 612

Selleks, et mõista, miks taimekoosluste iseloom muutub ajas ja ruumis, on vaja tunda ökoloogilisi seoseid taimekooslustes. Minu uurimistöö käsitleb seda, milline roll on biootilistel interaktsioonidel taimekoosluste kujundajana. Millist rolli omab konkurents taimede vahel, või taimede üksteist soodustav mõju, koosluste kujundajatena? Kas kõige levinum sümbiootiline suhe taime ja seene vahel –mükoriisa – mõjutab taimedevahelisi suhteid ja seeläbi taimekooslusi? Milline on mükoriissete seenekoosluste liigirikkuse varieeruvus lokaalselt ja globaalselt, ning kuidas see seondub taimekoosluste struktuuri ja liigirikkusega? Minu viimase aja uuringud käsitlevad ka mükoriissete seente ja taimede seoseid üldisemas kontekstis – millised taimed on mükoriissed ja millised mitte, kas taimede ökoloogilised liigigrupid pakuvad oma juurtes eluaset erinevatele mükoriisaseentele, millist rolli mängib mükoriisne sümbioos taimeliikide levikus, võõrliikide invasioonis? Samuti pakub mulle huvi kuidas erinevad biootilised interaktsioonid (nt. konkurents ja mükoriisne sümbioos) samaaegselt taimepopolatsioonide ja – koosluste struktuuri mõjutavad. 

Minu uurimistöö on seotud teaduse tippkeskusesse Ecolchange tegevusega. Vaata minu CV-d ja täielikku publikatsioonide loendit Eesti Teadusportaalist.

Minu juhendamisel teeb oma doktoritööd Maret Gerz ja ma olen kaasjuhendajaks doktorantidele Daniela Leon Velandia ja Ayesh Piyara Wipulasena Aleihela Yamannalage.

Valitud publikatsioone:

  • Neuenkamp, L.; Zobel, M.; Lind, E.; Gerz, M.t; Moora, M. 2019. Arbuscular mycorrhizal fungal community composition determines the competitive response of two grassland forbs. PLOS ONE, 14 (7), ARTN e0219527.10.1371/journal.pone.0219527 
  • Bueno, C.G.; Gerz, M.; Zobel, M.; Moora, M. 2019. Conceptual differences lead to divergent trait estimates in empirical and taxonomic approaches to plant mycorrhizal trait assignment. Mycorrhiza, 29, 1−11
  • Gerz, M.; Bueno, C. G.; Ozinga, W. A.; Zobel, M. & Moora, M.  2019.  Responses of plant community mycorrhization to anthropogenic influence depend on the habitat and mycorrhizal type. Oikos 128, 1565-1575. 
  • Zobel, M.; Davison, J.; Edwards, M. E.; Brochmann, C.; Coissac, E.; Taberlet, P.; Willerslev, E. & Moora, M. 2018. Ancient environmental DNA reveals shifts in dominant mutualisms during the late Quaternary. Nature Communications 9:139.
  • Gerz, M.; Bueno, C. G.; Ozinga, W. A.; Zobel, M. & Moora, M. 2018. Niche differentiation and expansion of plant species are associated with mycorrhizal symbiosis. Journal of Ecology 106: 254-264.
  • Bueno, C. G.; Moora, M.; Gerz, M.; Davison, J.; Öpik, M.; Pärtel, M.; Helm, A.; Ronk, A.; Kühn, I. & Zobel, M. 2017. Plant mycorrhizal status, but not type, shifts with latitude and elevation in Europe. Global Ecology and Biogeography 26: 690–699.
  • Moora, M.; Öpik, M.; Davison, J.; Jairus, T.; Vasar, M.; Zobel, M. & Eckstein, R.L. 2016. AM fungal communities inhabiting the roots of submerged aquatic plant Lobelia dortmanna are diverse and include a high proportion of novel taxa. Mycorrhiza 26: 735-745.
  • Davison, J., Moora, M., Öpik, M., Adholeya, A., Ainsaar, L., Bâ, A., Burla, S., Diedhiou, A.G., Hiiesalu, I., Jairus, T., Johnson, N.C., Kane,A., Koorem, K., Kochar, M., Ndiaye, C., Pärtel, M., Reier, Ü., Saks, Ü., Singh, R., Vasar, M., Zobel M. Global assessment of arbuscular mycorrhizal fungus diversity reveals very low endemism. Science 2015. 349: 970-973.
  • Moora, M. 2014. Mycorrhizal traits and plant communities: perspectives for integration. Journal of Vegetation Science 25:1126−1132.