Change language
dehaze
employee Marina Semchenko Tartu,, Estonia

PhD Marina Semchenko

Taimeökoloogia kaasprofessor
marina.semchenko [ät] ut.ee

J. Liivi tn. 2- 613

Minu põhiliseks uurimisalaks on taimede evolutsiooniline ökoloogia. Mind huvitab kuidas liigi või populatsiooni evolutsiooniline taust kujundab taime reaktsioone ümritsevale keskkonnale ja mis mehhanismid peituvad nende reaktsioonide taga. Kas taimed reageerivad naabritele tajudes muutusi valguse keskkonnas või toimub informatsiooni vahetus hoopis maa all juurtest eralduvate eritiste abil? Mis rolli mängivad mullamikroobid taimedevaheliste interaktsioonide vahendajatena? Kas taimeliigid ja populatsioonid moodustavad sümbiootsete ja patogeensete mikroobidega spetsiifilisi suhteid ning mis rolli sellised seosed mängivad taimekoosluste kujundajatena? Kas üksikute taimede vahelised suhted jätavad jälje ka kogu ökosüsteemi toimimisele? Otsides vastuseid nendele küsimustele kasutan nii eksperimente ühe liigi üksikute taimedega laboritingimustes kui ka võrdlusi paljude eri liikide ja populatsioonide vahel või tervete koosluste vahel.

Olen Marie Sklodowska-Curie uurimisgrandi hoidja Tartu Ülikoolis ja lektor Manchester’i Ülikoolis, Suurbritannias. Samuti olen ajakirja Journal of Ecology kaastoimetaja.

Valitud publikatsioone:

Semchenko, M., Nettan, S., Sepp, A., Zhang, Q. Y., Abakumova, M., Davison, J., Kalamees, R., Lepik, A., Püssa, K., Saar, S., Saarma, M., Thetloff, M. & Zobel, K. (2019) Soil biota and chemical interactions promote co-existence in co-evolved grassland communities. Journal of Ecology, 107, 2611-2622.

Semchenko, M., Leff, J. W., Lozano, Y. M., Saar, S., Davison, J., Wilkinson, A., Jackson, B. G., Pritchard, W. J., De Long, J. R., Oakley, S., Mason, K. E., Ostle, N. J., Baggs, E. M., Johnson, D., Fierer, N. & Bardgett, R. D. (2018) Fungal diversity regulates plant-soil feedbacks in temperate grassland. Science Advances, 4, eaau4578.

Semchenko, M., Saar, S. & Lepik, A. (2017) Intraspecific genetic diversity modulates plant-soil feedback and nutrient cycling. New Phytologist, 216, 90-98.

Semchenko, M., Saar, S. & Lepik, A. (2014) Plant root exudates mediate neighbour recognition and trigger complex behavioural changes. New Phytologist, 204, 631-637.