Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - April

Töörühma seminar

Aprill 2016

Taimeökoloogia töörühma seminar „Taimkate, globaalsed protsessid ja biootilised interaktsioonid“ toimus 21-22 aprillil Haanja looduspargis Suure Munamäe külje all. Seekordsel seminaril tutvustasid oma uusimaid teadustulemusi ja lähiaja plaane doktorandid. Lisaks andis Martin ülevaate taimeökoloogia ajaloost ning koolkondadest Tartu ülikoolis.

Taimeökoloogia töörühm tervitab külalisdoktoranti

Aprill 2016

Tervitame külalisdoktoranti Iolanda Ramalho da Silva’t. Teda juhendab taimeökoloogia töörühmas töötamise ajal Maarja Öpik. Iolanda õpib Pernambuco Föderaalses Ülikoolis Recifes Brasiilias, kus tema juhendajaks on Prof. Leonor Costa Maia. Oma doktorantuuriprojektis uurib Iolanda arbuskulaarset mükoriisat moodustavate seente elurikkust piki laiuskraadigradienti Brasiilia ranniku-ökosüsteemides.

Mis toimub krohmseente (arbuskulaar-mükoriissete seente) kooslustega seal, kus ektomükoriisne männiistandus on rajatud piirkonda, kus männid looduslikult ei kasva?

Aprill 2016

Uus artikkel uurib, kuidas mõjutab võõrliikide levik kohalikke krohmseente kooslusi ning kas erineva biogeograafilise taustaga piirkondades on muutused ühesugused. Sellele küsimusele vastamiseks koguti proove Argentiinast, kus kasvavad kohalikud ektomükoriissed puud, ning Lõuna-Aafrika vabariigist, kus looduslikud ektomükoriisat moodustavad taimed puuduvad. Uuringu tulemusena selgus, et Argentiinas olid looduslike metsade ja männiistanduste krohmseente kooslused suhteliselt sarnased. Seevastu Lõuna-Aafrikas olid krohmseente kooslused männiistandustes tunduvalt liigivaesemad kui looduslikes kasvukohtades.

Gazol, A.; Zobel, M.; Cantero, J.J.;  Davison, J.; Esler, K.J.; Jairus, T.; Öpik, M.; Vasar, M. & Moora, M. 2016. Impact of alien pines on local arbuscular mycorrhizal fungal communities – evidence from two continents. FEMS Microbiology Ecology doi: 10.1093/femsec/fiw073.

 

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november