Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - April

Külaline Rootsist, Kaisa Torppa

Aprill 2019

Aprillis külastas meie töörühma külaline Rootsi Põllumajandusülikoolist (SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, Swedish University of Agricultural Sciences). Kaisa tuli Eestisse, et omandada juurte värvimise ning mikroskopeerimise metoodika krohmseente juurekolonisatsiooni määramiseks. Kaisa tegeleb peamiselt vihmausside ja nematoodide uurimisega põllumajanduslikes ökosüsteemides. Meie juures tegi ta aga tutvust põneva krohmseente maailmaga mis põllumajanduses samuti olulisi funktsioone kannavad. Oma siinoleku ajal andis Kaisa ka väikese seminari ning jagas oma kogemusi mullaelustiku uurimisest põllumajanduses. Meie täname Kaisat põnevate arutelude eest ning ootame teda tulevikus alati tagasi!

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november