Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - August

Uus artikkel paljastab AM seente dünaamika mullas

August 2012

John Davison jt avaldasid artikli, kus uuriti Järvselja ürgmetsa arbuskulaar-mükoriisseid (AM) seenekooslusi mullast eraldatud DNA põhjal. AM seened on taimejuuri asustavad mikroskoopilised organismid, mis vahendavad toitainete ja vee trantsporti mullast ja on seetõttu olulised taimede kasvu mõjutavad organismid. Mullas elavad erinevad AM seeneliigid moodustavad kooslusi, mis interakteeruvad läheduses kasvavate peremeestaimedega ja mõjutavad antud taimekoosluste liigilist mitmekesisust ja struktuuri. Senimaani on teadlastel väga vähe teavet selle kohta, kuidas AM seenekooslused mullas varieeruvad ruumis ja ajas (näiteks kasvuperioodi jooksul). Uurimusest selgub, et mulla AM seenekooslused varieeruvad oluliselt ruumis – kümnekonna meetri jooksul muutub oluliselt seente liigiline koosseis. Taoline laigulisus võib tuleneda ürgmetsa ruumilisest struktuurist, kus noorte ja vanade puude rühmad vahelduvad häiludega. Samas ei muutu AM seenekooslused oluliselt ajas ning jäävad enam-vähem samasuguseks kogu kasvuperioodi vältel. AM seente mullakooslused moodustavad püsiva liigifondi, millest erinevad AM seene- ja taimeliikide  assotsiatsioonid kasvuperioodi jooksul moodustuvad ja arenevad. Loe rohkem siit.

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november