Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - August

Taastamisökoloogia konverents

August 2014

Meie töörühma liikmed Lena Neuenkamp ja Jaak-Albert Metsoja osalesid augusti alguses Soomes Oulus 9. Taastamisökoloogia konverentsil: „Restoration, Ecosystem Services and Land Use Policy“. Konverents oli rahvusvaheline suhtlemisfoorum, kus arutleti koosluste taastamise ökoloogisi, majanduslikke ning sotsiokultuurseid väärtusi. Lena pidas ettekande arbuskulaarse mükoriisa seente rollist rohumaade taastamisel („Arbuscular mycorrhizal fungi: key to successful grassland restoration?”). Jaak keskendus oma ettekandes LIFE projektile, mille käigus on loodud soodsamad tingimused nii kohalikele taime- kui ka kalakooslustele („Restoring a flooded meadow in Central Estonia. Can we aim at benefits for fish and plant communities at the same time?”).

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november