Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - August

Kaheksas rahvusvaheline mükoriisakonverents

August 2015

Selle aasta augustis USA’s Flagstaffis toimunud konverentsi teema oli kõikehõlmav: mükoriisa lõimumine üle kontinentide ja skaalade. Konverentsil osales ligi 500 mükoriisaga tegelevat teadlast. Meie töörühmast osales konverentsil vanemteadur Maarja Öpik, kes korraldas koos kolleegi Kabir Peay’ga USA Stanfordi Ülikoolist sessiooni mükoriisaseente mitmekesisusest ja biogeograafiast. Maarja esines ka ise arbuskulaar-mükorriissete seente mitmekesisusemustreid käsitleva suulise ettekandega. Vaata konverentsikajastust Twitteris.

Uus artikkel kirjeldab krohmseente ülemaailmset levikut

August 2015

Meie töörühma liikmete eestvedamiseel ilmus ajakirjas Science artikkel, mis kirjeldab arbuskulaar-mükoriissete seente levikut maailmas (Global assessment of arbuscular mycorrhizal fungus diversity reveals very low endemism). Loe lähemalt siit või portaalist ERR Novaator.

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november