Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - August

Ameerika Mükoloogiaühingu aastakoosolek Berkeley’s, Kalifornias

August 2016

Augustis toimus Ameerika Mükoloogiaühingu iga-aastane koosolek Berkeley’s, Kalifornia Ülikooli Berkeley kampuses. Meie töörühmast oli kutsutud vanemteadur Maarja Öpik pidama ettekannet seente biogeograafiat käsitleval sümpoosionil. Samas sessioonis rääkis ka kolleeg Leho Tedersoo Tartu Ülikooli Loodusmuuseumist.

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november