Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - August

Täiendav järjestuste hulk Illumina sekveneerimisplatvormiga ei suurenda leitavate krohmseente mitmekesisust võrreldes 454 platvormiga

August 2017

Doktorant Martti Vasar uuris koos kaasautoritega kahe sekveneerimisplatvormi (454 ja Illumina) sarnasust. Võrdluseks kasutati MaarjAM andmebaasi ja BLAST+ tarkvara. Nüüdseks lõpetatud 454 platvormile tuli leida alternatiiv. Järjestuste toomine uuele platvormile tõstatas küsimuse, kui võrreldav on saadud järjestused eelneva platvormiga. Selleks kasutati 454 ja Illumina järjestusi, mis olid eraldatud 12 krohmseene proovist Järvselja metsast. 454 järjestused olid vähemalt 500+ aluspaari pikad, mis täitis huvi pakkuva SSU rRNA geenipiirkonna. Illumina puhul on tegemist lühemate paarisjärjestustega (eelnev põlvkond 2x250bp, nüüd 2x300bp), millel on kattuvus järjestuste lõpus. Illumina puhul kasutati tagmatsiooni, mis jaotas järjestused amplikoni peale suvaliselt, 454 järjestused hakkasid fikseeritud kohast. Illumina puhul oli tegu 100x toorjärjestuste hulga suurenemisega, samas haruldasi virtuaal taksoneid (VT – vaata MaarjAM andmebaasi) leiti vähem võrreldes 454 platvormiga. Kuigi suur osa Illumina järjestusi ei läbinud kvaliteedi filtreerimist, ei erinenud koosluse tulemused 454 omadest.

Vasar, M.; Andreson, R.; Davison, J.; Jairus, T.; Moora, M.; Remm M.; Young, J. P. W.; Zobel, M. & Öpik, M. 2017. Increased sequencing depth does not increase captured diversity of arbuscular mycorrhizal fungi. Mycorrhiza doi: 10.1007/s00572-017-0791-y.

Üheksas Rahvusvaheline Mükoriisakonverents

August 2017

Augustis Prahas toimunud ICOM9 läbivaks teemaks oli “Mükoriisa funktsioneerimine: metsikust loodusest megalinnadeni”. Meie töörühmast esinesid suulise või stendiettekandega Mari, Maarja, Guille, Inga, David, Lena, Maret ja Tanel ning Leho ja Petr mükoloogide töörühmast – tõepoolest rohkearvuline osavõtt Tartu Ülikoolist! Mari pidas plenaarettekande taimede mükoriissetest tunnustest biogeograafilisel skaalal. Maarja aga organiseeris koos Tom Brunsi ja John Tayloriga töötuba, mis käsitles krohmseente liigikontseptsiooni ja esines seal ettekandega krohmseente molekulaarsete taksonite kasutamisest ökoloogilistes uuringutes. Täname korraldajaid sisuka konverentsi eest! Vaata konverentsikajastust Twitterist.

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november