Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - November

Doktoritöö kaitsmine

November 2012

Neljapäeval, 15. novembril, kaitses Kadri Koorem doktoritööd pealkirjaga "Abiootiliste ja biootiliste tegurite väikeseskaalalise varieerumise mõju metsa alustaimestiku struktuurile ja koosseisule". Palju õnne! Doktoritöö leidis kajastamist ka Tartu Postimehes, vaata siit. 

Guillaume Decocq'i külastus

November 2012

Meie töögruppi külastas Prof. Guillaume Decocq Prantsusmaalt Jules Verne de Picardie Ülikoolist. Prof. Decocq andis seminari pealkirjaga "Prunus serotina EHRH. invasion in North-French forests: at the crossroads in disciplines", kus rääkis invasiivsete taimeliikidega seotud probleemidest. Oma visiidi käigus arutas prof. Decocq koostöövõimalusi taimeökoloogia töögrupiga ning oli ka Kadri Kooremi doktoritöö oponendiks.

Lastesaates räägiti lilledest

November 2012

Taimeökoloogia töögrupi doktorant Kadri Koorem tutvustas lastele erineva suuruse ja kujuga õisi. Vaata lastesaadet siit.

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november