Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - November

Uus artikkel taimeliigi levila muutustest kliimamuutuste tingimustes

November 2015

Meie  töörühma liige David avaldas koos kaasautoritega ajakirjas Journal of Agricultural Science artikli raiheina liigi Lolium rigidum levila muutustest kliimamuutuste tingimustes (“Predicting global geographical distribution of Lolium rigidum (rigid ryegrass) under climate change”). Kuna liik Lolium rigidum on invasiivne taim, mis kasvab sageli teraviljapõldudes umbrohuna, siis aitavad antud artiklis ennustatavad muutused levilas kavandada liigi majandamist pikemas perspektiivis.

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november