Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - November

Doktorantide konverents

November 2016

Meie osakonna kolmas doktorantide konverents toimus 17.-18. novembril Kubijal. Kahe päeva jooksul tutvustasid oma teadustööd 16 doktoranti ning esindatud olid kõik töörühmad. Traditsiooniliselt olid parimatele ettekandjatele auhinnad. Õnnitleme meie töörühma liiget Lenat, kes saavutas tubli teise koha!

Ajakirja new Phytologist toimetaja Maarja Öpik: "Olgem uudishimulikud"

November 2016

New Phytologist tegi Maarja Öpikust kui ühest oma toimetajatest teda tutvustava video. Maarja räägib seal oma rollist toimetajana, kuidas ta teadlaseks sai, kes on ta eeskujud ning mida alustavad teadlased võiks silmas pidada.

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november