Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - November

Visiit prof. Pål Axel Olssoni laborisse Lundi Ülikoolis

November 2017

Novembris külastas doktorant Tanel Vahter professor Pål Axel Olssoni töörühma Lundi Ülikoolis Rootsis. Külastuse eesmärgiks oli õppida mullaproovidest erinevatele organismirühmadele iseloomulike rasvhapete mõõtmist, et hinnata nende biomassi. Tanel töötas oma doktoriprojekti osaks oleva taimkatte taastamise katse proovidega. Antud metoodika võimaldab jälgida mulda lisatud mükoriisaseente kasvu ja samaaegselt ka teiste mulla mikroorganismide kasvu. Visiit toimus osana COST võrgustiku Bio-Link koostööst.

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november