Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - November

Projekti SoilMan kohtumine

November 2019

Novembri alguses kohtusid Laeatu bioloogiajaamas Euroopa Liidu BiodivERsA projekti Soilman parterid, teiste hulgas ka meie taimeökoloogia töörühma esindajad. Projekti lõppkoosolekul jagati värskeid tulemusi nii põldude majandamise mõjust mullaelustikule kui ka põllumeeste suhtumisest põllumuldade ökoloogilisse majandamisse. Taimeökoloogia töörühmast osalesid vanemteadur Maarja Öpik, doktorandid Siim-Kaarel Sepp, Tanel Vahter ja Siqiao Liu ning peaspetsialist Surya Sudheer. Siim-Kaarel jagas värskemaid andmeid põldude majandamise mõjust arbuskulaarmükoriissetele seentele ning Tanel tutvustas käimasolevat Eesti põllumuldade tervise kaardistamise projekti. Pärast ametliku osa lõppu tutvustati väliskülalistele Puhtu-Laelatu looduskaitseala, Matsalu rahvusparki ning loomulikult käidi saunas. Täname kõiki korraldajaid ning osalejaid meeldejääva ürituse eest!

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november