Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - September

Prof. Miroslav Vosatka külastus

September 2011

Koostöös tippkeskusega FIBIR külastas taimeökoloogia töögruppi professor Miroslav Vosatka Tšehhi Teadusete Akadeemiast. Prof. Vosatka põhiliseks uurimissuunaks on mükoriisne sümbioos ja selle kasutamine põllumajanduses ning metsanduses. Oma külaskäigu ajal andis prof. Vosatka ka Ökoloogia ja Maateaduste Instituudis seminari.

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november