Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - September

Taastamisökoloogia konverents

September 2012

Taimeökoloogia töögrupi liikmed Jaak-Albert Metsoja ja Tsipe Aavik osalesid taastamisökoloogia alasel konverentsil České Budějovices, Tšehhis. Jaak-Albert Metsoja pidas ettekande luhtade taastamisest ning Tsipe Aavik rääkis geneetiliste meetodite kasutamisest taastamismeetmete edukuse hindamisel.

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november