Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - September

Värske artikkel annab ülevaate arbuskulaar-mükoriissete seente DNA-põhise määramise põhimõtetest

September 2013

Arbuskulaarset  mükoriisat moodustavate seente (krohmseente) määramine looduslikest proovidest toimub tänapäeval valdavalt DNA järjestuste alusel. Liigi täpsusega määramise eelduseks on, et  on olemas referentsandmebaasid, mis sisaldavad ekspertide poolt määratud isenditest pärinevaid järjestusi. Samas on tavapärane, et valdav osa looduslikest proovidest pärinevaid järjestusi ei leia vastet taoliste referentsjärjestuste vastu, olles näivalt „uued“ liigid. Artikkel tutvustab taoliste järjestuste klassifitseerimise põhimõtet – virtuaaltaksonoomiat – nagu see on rakendatud andmebaasis MaarjAM. Virtuaaltaksonid on fülogeneesianalüüsi alusel määratletud DNA järjestuste rühmitused, millel on tüüpjärjestus tagamaks ajalist järjepidevust,  ning samas nad arenevad vastavalt uute andmete lisandumisele. Virtuaaltaksonoomia standardiseerib erinevate põhimõtetega originaalmäärangud ning loob üksikuuringute andmete võrreldavuse sarnaselt tavapärase binomiaalse taksonoomilise nomenklatuuriga. Virtuaaltaksonoomia on meie töörühmas olnud kasutusel 2009. aastast peale, ning üha laiemalt on see kasutuses ka teiste uurimisrühmade poolt.

Uus artikkel näitab, et luhtadele iseloomulikke taimeliike leidub seemnepangas ka pärast majandamise lakkamist

September 2013

Jaak-Albert Metsoja, Lena Neuenkamp ja Martin Zobel urisid Alam-Pedja looduskaitseala luhtade mulla seemnepanka majandatavail ning erineva hüljatuse perioodiga niitudel. Kuigi seemnepanga sarnasus kohapealse sihtkooslusega (majandatav niit) oli <20%, püsis luhale omaste liikide osakaal seemnepangas kõrge (kuni 42%) isegi 50 aastat hüljatud niitudel. Hüljatud luhtade taastamisel võib mulla seemnepank seega mängida olulist rolli. Loe artiklit.

Maarja Öpik on nüüd ajakirja New Phytologist toimetaja

September 2013

Taimeökoloogia töögrupi vanemteadur Maarja Öpik valiti väga maineka ajakirja New Phytologist toimetajaks. See ajakiri kajastab taimedega seonduvaid uurimistöid rakusisestest protsessidest kuni kliimamuutusteni, nii et Maarjat ootab vastutusrikas ja väga põnev töö! Vaata ka mükoriisast ja ajakirjast New Phytologist rääkivat artiklit

Töögrupp tervitab uusi liikmeid

September 2013

Taimeökoloogia töögrupiga liitusid doktorant Maret Gerz ning magistrant Siim-Kaarel Sepp. Tere tulemast! 

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november