Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - September

Rahvusvahelise Taimkatteteaduse Assotsiatsiooni aastakonverents

September 2014

Septembri algul toimus Austraalias Perthis 57. Rahvusvahelise Taimkatteuurimise Assotsiatsiooni aastakonverents „Biodiversity & Vegetation: Patterns, Processes, Conservation“. Meie töörühma liikmetest osalesid sellel konverentsil Martin Zobel, Mari Moora, Maret Gerz, Lena Neuenkamp ja Jaak-Albert Metsoja. Martin ja Mari pidasid plenaarettekanded.  Martin keskendus oma ettekandes liigifondi teooria rollile liigirikkuse mustrite ja ansamblireeglite uuringutes („The role of the species pool concept in the study of diversity patterns and plant community assemblages“).  Oma ettekandes „Progress and challenges in underground ecology´“ andis Mari ülevaade kui oluline on erinevate mullamikroorganismide – eriti sümbiontsete seente - kaasamine  taimekooslustega seotud uuringutesse. Lena tutvustas kuidas muutub koosluse taimekoosluse funktsionaalne mitmekesisus kinnikasvaval loopealsel („30 years of  succession in an Estonian calcareous grassland: how does time and landuse history shape plant community functional composition?“). Jaak-Alberti ettekanne keskendus taimekoosluste muutustele jõesetete ladustamisaladel („Drivers of plant community assembly on sediment deposition sites at the River Emajõgi floodplain, Estonia“). Mareti postrilt selgus, kuidas mükoriissus mõjutab taimede liigirikkust erinevates ökosüsteemides  („Plant community mycorrhization differentially affects plant species diversity in forests and grasslands“).

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november