Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News archive - September

Taimeökoloogia töörühm tervitab külalisdoktoranti

September 2015

Tervitame külalisdoktoranti César Andres Marín Dazat, keda juhendab taimeökoloogia töörühmas töötamise ajal Maarja Öpik.

César õpib Keskkonnateaduste ja Evolutsiooni Instituudis Tšiili Lõunaülikoolis (Institute of Environmental Sciences and Evolution, Austral University of Chile), kus tema juhendajaks on Prof. Robeto Godoy. Oma doktoritöös uurib ta geoloogilisi, biokeemilisi, koosluseökoloogilisi ja evolutsioonilisi faktoreid, mis mõjutavad mükoriisaseente osalusel toimuvat biogeenset murenemist ökosüsteemide aegreas Põhja-Patagoonias Tšiilis.

Taimeökoloogia töögrupp tervitab kahte külalistudengit

September 2015

Tervitame külalisdoktoranti Sabrina Trägerit ja  külalismagistranti Ricardo Levya Moralest. Neid juhendab taimeökoloogia töörühmas töötamise ajal Maarja Öpik.

Sabrina õpib Regina Ülikoolis Kanadas, kus tema juhendajaks on Prof. Scott Wilson. Ta uurib arktilises ökosüsteemis, kuidas taimejuurte heterogeensus ja maa-alune liigirikkus muutub mööda kõrgusgradienti. Lisaks uurib ta võrdlevalt kõdukihist pärineva lämmastiku osakaalu lämmastikuringes metsa ja tundra kasvukohtades.

Ricardo õpib Mehhiko Riiklikus Autonoomses Ülikoolis (National Autonomous University of México; UNAM), kus tema juhendajaks on PhD Mayra Elena Gavito Pardo. Oma magistritöös uurib ta, kuidas muutuvad ektomükoriisaseente mitmekesisusemustreid Mehhiko parasvöötmelistes metsades, mis on ümbritsetud avokaadoistandustega.

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november