Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News

Ettekanne EGU üldkoosolekul

Aprill 2012

Vanemteadur Mari Moora osales EGU (European Geosciences Union) 2012 aasta üldkoosolekul, mis toimus 22-27 aprillil Viinis. Üritusel oli rohkem kui 11000 osavõtjat 95 riigist. M. Moora esines seal ettekandega "Maakasutuse mõju arbuskulaar mükoriissete seente kooslustele mullas."

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november