Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News

Lars Götzenberger alustas uut järeldoktorantuuri Tšehhi Vabariigis

Aprill 2013

Larsil õnnestus saada oma teadustööks stipendium PLANT FELLOWS programmist, ning nüüd töötab ta Tšehhi Teaduste Akadeemia Botaanika Instituudis ja teeb koostööd Jitka Klimesova ja Francesco de Bello’ga. Oma uue projekti raames uurib ta, milline roll on funktsionaalsel mitmekesisusel koosluste kokkupanekul ja seda erinevatele skaaladele keskendudes. Lars loodab oma edaspidise teadustöö raames ka Taimeökoloogia töögrupiga koostööd jätkata ja seda loodame meiegi!   

News archive:

2022: august
2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november