Change language
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

News

Kaasprofessor Marina Semtšenko sai maineka teadusgrandi

Märts 2022

Meie töögrupi kaasprofessor Marina Semtšenko pälvis Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grandi suurusega ligi 2 miljonit eurot, et järgneva viie aasta jooksul uurida, kuidas maakasutus muudab taimede ja mullaorganismide omavahelisi suhteid. Rõõmus uudis leidis kajastamist ka mitmetes meediaväljaannetes: Tartu Postimehes, Äripäeva põllumajandusportaalis, Novaatoris, Postimehe Teadusportaalis, Novaatoris

 Palju õnne ja rohkelt murrangulisi avastusi, Marina!

Külalisdoktorant Weina Wang

Märts 2022

Taimeökoloogia töögrupiga liitus Weina Wang, kelle koduülikooliks on Northeast Normal University Hiinas.

Oma doktoritöös uurib Weina, kuidas mullaelustik mõjutab taimkatte taastumist Songneani tasandikul. Weina jääb Eestisse selle aasta lõpuni, et teha koostööd Kadri Kooremi ja teiste töögrupi liikmetega. Tere tulemast, Weina!

Kuidas muuta ökosüsteemide taastamist tõhusamaks?

Oktoober 2021

Kadri Koorem, Martin Zobel ja Guillermo Bueno avaldasid kolleegidega Maastike elurikkuse töörühmast (Tsipe Aavik ja Sabrina Träger) ning Leuveni Katoliku Ülikoolist (Olivier Honnay ja Maarten Van Geel) ajakirjas Functional Ecology ülevaateartikli teemal, kas ja kuidas võiks koosluste taastamise edukust mõjutada üheaegselt nii peremeestaimede geneetilise mitmekesisuse soodustamine kui ka mükoriisat moodustavate seenekoosluste toetamine.

Eraldi elurikkuse komponentidena on nii taimepopulatsioonide geneetiline mitmekesisus kui ka arbuskulaarset mükoriisat (AM) moodustavate seente rolli olulisus taastamisel üsnagi palju tähelepanu pälvinud. Arusaam nende tegurite omavaheliselt koosmõjust on aga äärmiselt lünklik, kuigi peremeestaimede geneetilise varieeruvuse olulisusele interaktsioonide mõjutajana viitavad mitmedki uuringud. Sellega seoses pakume välja ka teema bakalaureusetöö koostamiseks. Töö, mille valmimist juhendavad Kadri Koorem ning Tsipe Aavik, annab teaduskirjanduse põhjal ülevaate sellest, milline on peremeestaimede liigisisene varieeruvus seoses arbuskulaarset mükoriisat moodustavate krohmseentega ning millistest teguritest see sõltuda võib.

News archive:

2021: august, september
2020: august, september
2019: september, november
l 2019: april
2018: november
l 2018: april
2017: august, september, november
l 2017: april
2016: august, september, november
l 2016: april
2015: august, september, november
l 2015: april
2014: august, september, november
2013: august, september, november
l 2013: april
2012: august, september, november
l 2012: april
2011: september, november